ساختار شبکه FTTX

ساختار شبکه FTTX

امروزه در دنیا و کشورهای منطقه ضریب نفوذ بهره مندی از شبکه های مبتنی بر FTTX هر روز بیشتر می شود

و بهره گیری از خدمات پهن باند مانند تلویزیون های تعاملی با کیفیت بالا، آموزش از راه دور، پزشکی از دور، تجارت

الکترونیکی، بانکداری الکترونیکی، بازی ها و سرگرمی های آنلاین، اینترنت پر سرعت و تماس های تصویری به شدت

در حال گسترش است در چنین شرایطی ایجاد یک شبکه جدید با قابلیت ارائه خدمات مورد نیاز ضرورتی جدی

است، این فناوری می تواند مشکل اینترنت کشور را با بازده فنی و اقتصادی بالای خودش به کلی برطرف کند.

اصطلاح FTTX، برای بیان برد مسافتی فیبر استفاده می شود در FTTH، H برای Home است و گاهی

می بینم به نام های FTTP  یا ) fiber to the premises فیبر در محل( نیز نامیده می شود.

نوع دیگر FTTB، یا fiber to the building است این سه نسخه سیستم هایی را تعریف می کنند

که تمام طول مسیر از service provider تا مشتری را از طریق فیبر اجرا می کند.