مشاوره، طراحی، خرید، نصب و راه اندازی، تعمیر و نگهداری تونل های شهری

مشاوره، طراحی، خرید، نصب و راه اندازی، تعمیر و نگهداری تونل های شهری

  • سیستم روشنایی و پست های برق
  • سیستم تهویه
  • سیستم های مدیریت هوشمند ترافیک IT
  • مانیتورینگ
  • زیرساخت و شبکه دیتا

شرکت مهندسی پایا تدبیر پاکان بر پایه دانش و تجربه متخصصین مجرب در حوزه مدیریت ترافیک و سیستم های کنترل برای

بزرگراه ها و تونل ها، بدل به یکی از پیمانکاران توانمند در این حوزه شده است. این شرکت با کسب تجارب بسیار در راستای راه اندازی

تونل های شهری توانایی مشاوره، خرید، نصب و راه اندازی تجهیزات لازم جهت هوشمند سازی تونل های شهری را دارا می باشد.