طراحی، نصب و راه اندازی سیستم دوربین نظارتی شهری و برون شهری

طراحی، نصب و راه اندازی سیستم دوربین نظارتی شهری و برون شهری

به کمک دوربین های نظارتی تحت شبکه می توان تمامی خیابان ها و کوچه ها و جاده های سطح کشور راه نظارت نمود.

این دوربین ها مستقیما به شبکه اترنت متصل شده و قابلیت دسترسی online به کلیه اطلاعات ترافیکی راههای کشور را دارد.

سیستم های نظارت تصویری در حال حاضر در کل کشور راه اندازی شده که شرکت مهندسی پایا تدبیر پاکان نیز یکی از

مجری های این سیستم ها در سطح کشور می باشد.