تابلوهای خبری قزوین

قرارداد با کنترل ترافیک قزوین

 

این قرارداد مربوط تابلوهای خبری VMS قزوین می باشد. خرید، نصب، راه اندازی و

پشتیبانی به همراه کلیه امور عمرانی توسط شرکت مهندسی پایا تدبیر پاکان صورت پذیرفت.