مشهد

قرارداد با شهرداری مشهد

 

این قرارداد در خصوص خرید، تعمیر و نگهداری چراغ های راهنمایی و تجهیزات مرکز کنترل ترافیک مشهد می باشد.

خرید و نصب چراغ های فرماندهی  و چشمک زن به همراه نصب و راه اندازی و پشتیبانی توسط شرکت مهندسی پایا تدبیر پاکان انجام شد.