اداره راه تهران

اداره راه تهران

 

موضوع این قرارداد مربوط به ارتباط مستمر با اداره کل در خصوص اطلاع از بر خط بودن تصاویر دوربین های

نظارتی به صورت دائم می باشد که می بایست تمامی امور نگهداری دوربین ها، کابل های شبکه و

کابل های برق به صورت ماهیانه انجام شود. شرکت مهندسی پایا تدبیر پاکان تمامی امور را طی یکسال انجام و تحویل نمود.