مهر و ماه (قزوین)

هوشمندسازی پارکینگ طبقاتی مهر و ماه قزوین به صورت BoT و با بهره برداری 21 ماهه توسط شرکت مهندسی پایا تدبیر پاکان از تاریخ اول مرداد 1398 آغاز گردید. در حال حاضر پارکینگ به طور کامل با دوربین های پلاک خوان هوشمند تجهیز گردیده است. این روش برای اولین بار در ایران توسط این شرکت اجرا شده است.